Titel

algemeen | info | Clientenraad Riagg Rijnmond - de klant centraal

Pagina
Navigatie print de tekst van deze pagina
  1. home
  2. contact
Inhoud
Wat zijn nu eigenlijk de rechten van een cliëntenraad? Hier vindt u een overzicht van alle rechten.
  Wat zijn de rechten van een cliëntenraad in een zorginstelling?

Een cliëntenraad in een zorginstelling zorgt voor de belangen van patiënten en cliënten. De cliëntenraad heeft hiervoor 5 wettelijk vastgestelde rechten. De status van de cliëntenraad is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

  Rechten cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft de volgende grondrechten:

  1. recht op informatie;
  2. recht op overleg;
  3. recht om te adviseren;
  4. recht van enquête;
  5. bindende voordracht bestuurslid.

  Cliëntenraad en recht op informatie

De cliëntenraad heeft informatie nodig om mee te kunnen praten over het beleid van de instelling. De zorgaanbieder moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

  Cliëntenraad en recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Hoe ze dat doen regelen de zorgaanbieder en de cliëntenraad in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst vult de Wmcz aan.

  Cliëntenraad en recht om te adviseren

De cliëntenraad mag altijd een advies uitbrengen aan de directie van de zorginstelling. Dit mag gevraagd of ongevraagd en wordt ook wel adviesrecht genoemd. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen. Bijvoorbeeld over het algemene beleid over hygiëne en gezondheid. Hiervoor gelden speciale bevoegdheden, ook wel het  (verzwaard) adviesrecht genoemd. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

  Cliëntenraad en recht van enquête

Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid, dan kan ze de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om dit nader te onderzoeken. Dit recht is opgenomen in artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De Ondernemingskamer beslist of ze een onderzoek instelt.

  Invloed op samenstelling bestuur

De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.
Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden en wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Share-It!
deel deze pagina