Titel

f.a.q. | info | Clientenraad Riagg Rijnmond - de klant centraal

Pagina
Navigatie print de tekst van deze pagina
  1. home
  2. contact
Inhoud
Veelgestelde vragen en hun antwoorden over de Riagg Cliëntenraad.
Klik op een vraag, om direct het antwoord te zien.
  1. Heeft een cliënt recht op een kopie van het dossier?Een cliënt kan verzoeken om een kopie, en krijgt die binnen een redelijke termijn.
  2. Zijn de leden van de klachtencommissie werknemers van de Riagg?De leden van de klachtencommissie zijn niet in dienst van de Riagg.
  3. Wat is de positie van de cliëntvertrouwenspersoon?De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak de visie van de cliënt te ondersteunen.
  4. Mag de hulpverlener de huisarts informeren over het verloop van de behandeling van de cliënt?Als de behandelaar informatie verstrekt over de behandeling van zijn cliënt, is daar toestemming van de cliënt voor vereist.
  5. Heeft een cliënt het recht om de gegevens in zijn / haar dossier te (laten) veranderen?U kunt de zorgverlener vragen om onwaarheden of de manier waarop iets is verwoord, te veranderen. Zo'n verzoek moet u schriftelijk indienen. Als de zorgverlener weigert de gegevens te corrigeren, moet hij daarvoor een duidelijke uitleg geven.
  6. Wat is het doel van de cliëntenraad?De cliëntenraad behartigt de belangen van klanten van Riagg Rijnmond. Signalen en eigen waarnemingen worden vertaald naar actiepunten waarmee het beleid beïnvloed wordt.
  7. Kan ik ook met klachten bij de cliëntenraad terecht?U kunt klachten of opmerkingen melden bij de cliëntenraad. De cliëntenraad behandelt zelf geen klachten maar kan u doorverwijzen naar de cliëntenvertrouwenspersoon of de klachtencommissie.
  8. Kan ik lid worden van de cliëntenraad?Als u interesse heeft om lid te worden kunt u contact met ons opnemen. Als lid van de cliëntenraad kunt u veel bijdragen aan de kwaliteit van Riagg Rijnmond.
Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u een uitgebreider antwoord?

Neem dan gerust contact met ons op.

Share-It!
deel deze pagina